o noua sansa

  • Înfiinţarea în anul 2007 a Centrului destinat agresorilor familiali – O nouă şansă
  • DGASMB a elaborat încă din anul 2008 Strategia de dezvoltare și modernizare a sistemului de asistență socială a Municipiului București care cuprinde activități și servicii sociale destinate categoriilor defavorizate de pe raza Municipiului București
  • În categoriile defavorizate sunt incluse și victimele violenței în familie care beneficiază din partea instituției noastre de asistență și servicii specializate.
  • În anul 2009, în cadrul centrului “O nouă şansă” funcţionează concomitent şi complementar “Centrul de consiliere în domeniul adicţiilor”
  • DGASMB oferă consiliere psihologică victimelor violenţei domestice, consiliere individuală şi consiliere de grup
  • DGASMB, în calitate de manager sectorial pe violenţa în familie în cadrul Strategiei de prevenire a criminalităţii la nivelul Mun. Bucureşti, doreşte să armonizeze obiectivele acesteia cu propriile obiective, din propria Strategie de asistenţă socială a DGASMB
  • În acest sens, printr-un proiect amplu, ce integrează servicii sociale şi servicii specializate,
  • DGASMB şi partenerii săi sociali, Asociaţia ANAIS şi Asociaţia ADRA îşi unesc forţele în această luptă împotriva violenţei domestice