Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti

Documente necesare înscrierii la Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională – Covorul Magic

1. Cerere ;
2. Fișa medicală (completata de medicul pediatru);
3. Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor / reprezentanţilor legali;
4. Certificat naştere copil (original şi copie);
5. Cartea de identitate părinţi (original şi copie);
6. Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie);
7. Certificate fiscale de la Direcția de Taxe și Impozite Locale;
8. Cerere de ancheta socială ( daca este cazul );
9. Alte documente ( daca este cazul).

Descarcă Cerere


Descarcă Fișa medicală