Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani sunt înfiinţate în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Bernard Brunhes Internaţional.

Proiectul este finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 şi co-finanţat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani răspund nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici şi foarte mici la nivelul Municipiului Bucureşti, nevoie care afectează implicit piaţa muncii. Disponibilitatea serviciilor de educaţie şi îngrijire a copilului contribuie la creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, la îmbinarea responsabilităţilor profesionale şi familiale într-un mod mai echitabil pentru femei, oferă soluţii pentru unele probleme demografice şi permite abordarea problemei sărăciei copiilor şi a dezavantajelor educaţionale.

CRITERII DE ADMITERE în cadrul centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani

Părintele/Reprezentantul legal trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creştere a copilului;
 • să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti sau viza de reşedinţă nu este mai recentă de 6 luni;.
 • copilul să aibă vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani;
 • Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creştere şi îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate până la finalizarea aferentă concediului de creştere şi îngrijire copil sau mai devreme;
 • Părinţii/Reprezentantul legal să nu trebuie să figureze cu datorii la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

Constituie criterii de prioritate :

 • domiciliul stabil în municipiul Bucureşti ;
 • lipsa locuinţei sau locuinţă insalubră, persoane fără venituri sau cu venituri reduse;
 • familie monoparentala aflata in dificultate socio economica;
 • familii cu mai multi de 2 copii care sunt in dificultate socio – economica;
 • frați sau surori care frecventează în prezent Centrul pentru care se solicită înscrierea;
 • străinii care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Motive de respingere a acordării serviciilor de îngrijire și educație timpurie :

 • Nu domiciliază pe raza Municipiului Bucureşti, sau viza de reşedinţă este mai recentă de 6 luni;
 • Au depus cerere după întoarcerea la serviciu din concediu de creştere copil;
 • Părintele / Reprezentantul legal este în concediu de creştere copil şi nu dorește să se întoarcă la serviciu;
 • Părintele/Reprezentantul legal nu s-a aflat în concediu de creștere copil;
 • Părinții/ Reprezentantul legal figurează cu datorii la Direcția de Taxe si Impozite Locale.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon
021 314.23.15!
Vă recomandăm completarea în prealabil a celor trei documente atașate mai jos, acestea făcând parte din dosar. Însă pentru admiterea în Centrele AnTanTé este necesară prezența dumneavostră la sediul DGASMB în vederea depunerii dosarului complet.
ACTE NECESARE ADMITERII ÎN CENTRELE ANTANTE
ACTE NECESARE ADMITERII ÎN CENTRELE ANTANTE pentru străinii care nu au cetățenie română
Cerere pentru admitere
Declarație
Fișa de consultații medicale – Copii
IMPORTANT
Admiterea în centre se face în luna septembrie 2019.
La maxim 30 de zile de la intrarea in colectivitate a copilului părintele/reprezentantul legal are obligația să își reia activitatea și să aducă adeverintă de la locul de munca din care să reiasă că și-a reluat activitatea.
Au prioritate copiii proveniți din familii aflate în dificultate socio – economică.
După admiterea dosarului, părinții/reprezentantul legal trebuie sa completeze dosarul cu urmatoarele analize: exudat nazo-faringian, examen coproparazitologic, analiza de coprocultura și aviz de intrare în colectivitate.

CENTRELE AnTanTé