In atentia furnizorilor de servicii sociale din Bucuresti!

S-a lansat sesiunea de selecție publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2019.

Regulamentul privind finanțările nerambursabile de la bugetul local, Ghidul solicitantului și alte documente suport pot fi consultate în Secțiunea ”Noutăți”

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
/marius
­

About marius

This author has not yet filled in any details.
So far marius has created 61 blog entries.
22 08, 2019

Centralizator selectie dosare concurs Dgasmb 29 august 2019

Descarcă centralizatorul

5 08, 2019

Anunt Concurs 29.08.2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 29.08.2019, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor: - H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau [...]

5 07, 2019

Anunț contestații

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 274/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de Finanțare Nerambursabilă a activităților nonprofit [...]

26 06, 2019

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare organizat în data de 26.06.2019 la DGASMB

Descarcă centralizatorul

26 06, 2019

Rezultate selectia cererilor de finantare 2019

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 274/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de Finanțare Nerambursabilă a activităților nonprofit [...]

10 06, 2019

Anunţ Promovare

Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare, [...]

17 05, 2019

Selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila – 2019

Program 2019 LEGEA 350_2005   Anunt de participare 2019 LEGEA 350_2005   DGASMB _GHID 2019_LEGEA 350_2005 (*PDF)   DGASMB _GHID 2019_LEGEA 350_2005 (*WORD)   HCGMB NR 274_2018   ANEXA I la HCGMB nr 274_2018   HCGMB nr 496_2017   Anexa la HCGMB nr 496_2017

9 05, 2019

Invitatie de Participare

Descarcă Invitatia

6 02, 2019

CENTRALIZATOR NOMINAL CU PUNCTAJELE FINALE la concursul organizat în data de 31.01.2019 la DGASMB

Descarcă Centralizator

5 02, 2019

Centralizator rezultate proba interviu 04.02.2019

Descarcă Centralizator